DE 6400 locomotief

Rechter schrapt extra voorwaarde ILT voor vergunning locomotief DB

DB Cargo heeft een rechtszaak in hoger beroep over een vergunning voor een bepaald type locomotief gewonnen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelde een voorwaarde waarmee de vergunning voor de DE 6400-locomotief bij de invoering van ERTMS op het gemengde net, op ieder moment op een termijn van zes maanden zou kunnen aflopen. DB Cargo ging hiertegen in beroep en de rechter stelde de spoorgoederenvervoerder in het gelijk.

Om in Nederland met een locomotief over de hoofdspoorweginfrastructuur te mogen rijden, dient ILT voor die locomotief een Vergunning voor Indienststelling (VVI) af te hebben gegeven. In 2016 heeft ILT dit gedaan voor de door DB Cargo op de Betuweroute gebruikte DE 6400’s die zijn voorzien van ETCS/ERTMS.

ETCS-apparatuur

Deze vergunning is toen vernieuwd omdat ProRail de ETCS aan de infrastructuur-zijde had aangepast, en er daarmee onvolkomendheden aan de ETCS-apparatuur in de locomotieven zichtbaar werden (incompatibiliteiten). Producent Bombardier heeft hiervoor een verbeterplan ingediend, waarmee een VWI onder voorwaarden afgegeven kon worden, zonder dat de spoorveiligheid in het geding komt.

ILT heeft in deze VVI echter een aantal voorwaarden toegevoegd, waarvan er één toe kon leiden dat de vergunning op ieder moment op een termijn van zes maanden kon aflopen. Hiertegen heeft DB Cargo bezwaar gemaakt. ILT heeft dit bezwaar afgewezen. DB Cargo heeft vervolgens beroep aangetekend bij de Rechtbank Rotterdam.

Upgrade

De rechter stelde DB Cargo in het gelijk omdat er pas in 2024 wordt gestart met de uitrol van ERTMS op het gemengde net. Dit is na het verstrijken van de Vergunning voor Indienststelling (VWI). Daarnaast zal de uitrol van ERTMS plaatsvinden na de upgrade van het EBI Cab 2000-systeem aan boord van de locomotief naar de Baseline specificaties. Daarmee worden de eerder genoemde incompatibiliteiten weggehaald. Volgens de rechter dient de voorwaarde die ILT heeft gesteld aan het verlenen van een vergunning daarom geen enkel doel maar brengt zij wel rechtsonzekerheid met zich mee.

“Verweerder kan niet klakkeloos de door een aanvrager voorgestelde beperkingen aan een VVI verbinden”, stelt de rechter, “maar dient zelf te beoordelen welke voorschriften en beperkingen noodzakelijk zijn voor de verenigbaarheid van het spoorvoertuig met de hoofdweginfrastructuur”.

Volgens de rechter is het besluit van ILT “gebrekkig gemotiveerd en niet berust op een deugdelijk onderzoek naar de relevante feiten en belangen”. Daarnaast stelt de rechter dat de voorwaarde in strijd is met artikel 36 van de Spoorwegwet die aan de VWI is verbonden. DB Cargo geeft in een reactie aan blij te zijn met de uitspraak van de rechtbank.

Uitspraak

De rechtbank heeft om die redenen het beroep van DB Cargo gegrond verklaard en het besluit van ILT vernietigt. 

Dit betekent dat de DE6400-locomotieven die zijn voorzien van ETCS voor de Betuweroute tot 1 januari 2022 zijn toegelaten en dat wijzigingen op de het uitrolplan voor ETCS/ERTMS op het gemengde net, geen invloed hebben op de geldigheidsduur van de huidige VVI.

Wanneer DB Cargo de locomotieven na 1 januari 2022 nog onder ETCS/ERTMS-regime op de Betuweroute wil gebruiken, dient echter wel een aanpassing naar de Baseline 3-specificaties plaats te vinden.

Bekijk hier de volledige uitspraak.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.