Goederentrein op de Betuweroute, foto: ProRail

ProRail opent servicedesk voor vervoer gevaarlijke stoffen

ProRail heeft de Servicedesk Basisnet geopend. Vervoerders en verladers kunnen hier terecht met vragen over het vervoer en de routering van gevaarlijke stoffen over het spoor. Het doel is volgens de spoorbeheerder om vervoer van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk via de Betuweroute te laten verlopen.

ProRail meldt dat de Servicedesk naast het beantwoorden van vragen, ook actief voorlichting gaan geven aan goederenvervoerders en verladers. De voorlichting is bedoeld om vervoerders in sommige gevallen alternatieve routes te laten overwegen. ProRail kan vervoerders echter niet dwingen tot het kiezen van een specifieke route. Naast het geven van voorlichting heeft de Servicedesk ook een belangrijke taak om de vervoersstromen gevaarlijke stoffen in beeld te brengen voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Routering gevaarlijke stoffen

Ook gemeenten en provincies worden geïnformeerd over de routering van gevaarlijke stoffen op het spoor. De servicedesk is een samenwerking met het Bureau InfoMil van Rijkswaterstaat, dat formeel aangesteld is voor voorlichting over Basisnet. Voor vragen over de wettelijke aspecten van Basisnet, blijft Bureau InfoMil het aanspreekpunt.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is vastgelegd in de wet Basisnet. Sinds 1 april 2015 is Basisnet van kracht op de weg, het water en het spoor. Voor ieder spoortraject waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, is in de Wet basisnet een ‘risicoplafond’ vastgesteld. Hiermee moeten alle vervoerders van gevaarlijke stoffen rekening houden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu monitort de risico’s op basis van realisatiegegevens van ProRail, en kan waar nodig ingrijpen.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.