Goederentrein, Nieuwe Zijderoute, China-Rotterdam

Toename grensoverschrijdend spoorgoederenvervoer in 2015

Het grensoverschrijdend goederenvervoer per spoor is in 2015 met vier procent toegenomen ten op zichte van het jaar daarvoor. Van de goederen die in Nederland over het spoor gaan, gaat negentig procent de grens over. In andere Europese landen ligt dat op veertig procent. Alleen in Letland is het percentage grensoverschrijdend vervoer hoger. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Over het Nederlands spoor is in totaal 42 miljoen ton aan goederen vervoerd in 2015. Dat is zeven procent meer dan in 2014. Van de goederen die over het Nederlandse spoor werden vervoerd, kwam 70 procent uit Duitsland of ging naar Duitsland.

Spoorgoederenvervoer

In 2015 kwam 9 miljoen ton goederen Nederland binnen, 27 miljoen ton goederen verliet het land. Nog eens twee miljoen ton goederen werd over Nederlands grondgebied vervoerd, zonder hier geladen of gelost te worden. Het gaat om goederenvervoer tussen België en Duitsland over het Nederlandse spoornet.

Binnen Nederland werd over het spoor bijna vier miljoen ton vervoerd, ruim twintig procent meer dan in 2014. Het spoor speelt maar een bescheiden rol in het Nederlandse goederenvervoer. Slechts 2,4 procent van alle vervoerde goederen in Nederland ging in 2015 via het spoor.
Goederenvervoer per spoor in Nederland, bron: CBS

Bron: CBS

Europees spoor

Nederland heeft slechts een klein aandeel in het Europese spoorgoederenvervoer. In 2014 bedroeg het goederenvervoer over het Nederlands spoor maar 2,5 procent van het totaal. Duitsland vervoert 23 procent van alle Europese spoorvrachten, Polen 14 procent en het Verenigd Koninkrijk 7 procent.

Het Nederlandse goederenvervoer per trein is, onder meer vanwege de omvang en ligging, veel meer internationaal gericht dan dat in andere Europese landen. Van de goederen die in Nederland over het spoor gaan, gaat negentig procent de grens over. In andere Europese landen ligt dat op veertig procent. Alleen in Letland is het percentage grensoverschrijdend vervoer hoger. Bij de grotere spelers is er juist meer binnenlands vervoer per trein en minder grensoverschrijdend vervoer. Voor Duitsland is dat minder dan een derde en voor Polen minder dan een kwart. Voor het Verenigd Koninkrijk is het maar drie procent.

Goederenvervoer

Hoewel Nederland een van de drukste spoornetten van de EU heeft, is het goederenvervoer per spoor relatief beperkt. Het spoornet in Nederland wordt in vergelijking met andere Europese landen relatief veel voor passagiersvervoer gebruikt. Daarnaast wordt in ons land relatief veel per schip vervoerd. In Nederland gaat bijna 40 procent van het goederenvervoer (buiten de zee of de lucht) per binnenvaart, dit is in de EU gemiddeld 7 procent. Een goed waternetwerk is niet in alle Europese landen voorhanden. Nederland heeft op twee EU-landen na de meeste kilometers aan bevaarbare waterwegen.

Goederenvervoer per land, bron: Eurostat / CBS

Bron Eurostat / CBS

Containervervoer

Ruim een derde van de goederen die in 2015 per trein vervoerd werden, zat in containers. Daarnaast bestond een groot deel van de vracht uit kolen en ertsen. Andere goederen die per spoor werden vervoerd zijn bijvoorbeeld chemicaliën, metaal(-producten) en transportmiddelen.

Bijna 70 procent van de goederen die per spoor vervoerd werden, had Duitsland als herkomst of bestemming. Italië volgde met 13 procent van de per trein vervoerde goederen. Slechts een klein deel van de goederen, 4 procent, kwam uit België of ging daarnaartoe, evenveel goederen als er van of naar Tsjechië gingen.

Soort goederen, bron: CBS

Bron: CBS

In Rotterdam wordt deze week over de toekomst van het spoorgoederenvervoer gesproken tijdens de TEN-T Dagen en de Global Rail Freight Conference. Beide evenementen vinden plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “Toename grensoverschrijdend spoorgoederenvervoer in 2015”

Pieter van Mourik|30.07.16|09:43

Snelheidsverhoging is essentiel voor verbetering van de concurrentiepositie van het railgoederenvervoer. Automatische koppeling is niet standaard in Europa! EU zou ontwikkeling/implementatie van automatische koppeling moeten initiëren/afdwingen. Richtingen voor onderzoek/ontwikkeling zouden kunnen zijn: elektromagnetische koppeling (cf. de magnetische koppeling bij Lego-treintjes), varianten van Scharfenbergkoppeling en de koppeling van Amerikaanse spoorwegmaatschappijen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.