Eurocommissaris Violeta Bulc en minister Melanie Schultz van Haegen

TEN-T Dagen: EU zoekt alternatieve financieringsvormen spoor

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en Eurocommissaris Violeta Bulc van Transport hebben maandag de TEN-T Dagen in Rotterdam geopend. Europese transportministers, leden van het Europees Parlement, de Europese Commissie, TEN-T-coördinatoren en vertegenwoordigers van de Europese Investeringsbank praten tijdens de TEN-T Dagen onder andere met elkaar over alternatieve financieringsvormen voor spoor- weg-, en binnenvaart-projecten die onderdeel uitmaken van het trans-Europese vervoersnetwerk.

Deze week worden in de Van Nelle Fabriek meer dan honderd initiatieven en innovatieve projecten gepresenteerd die ten goede komen aan het Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T). De TEN-T Dagen zijn gekoppeld aan het Nederlands EU-voorzitterschap. Daarom vinden de TEN-T Dagen dit jaar in Rotterdam plaats.

In veel Europese lidstaten is sprake van onderinvestering, een gebrek aan passende financiële oplossingen, verouderde infrastructuur, niet transparante transport-projecten, toenemende verstedelijking en barrières in de regelgeving en administratie. Vanwege de economische crisis is de toegang tot financiële middelen nog verder afgenomen. Vandaar dat er naar alternatieve manieren van financiering wordt gezocht.

Trans-Europese vervoersnetwerk

Het trans-Europese vervoersnetwerk bestaat uit verschillende vervoersnetwerken, waaronder de Europese spoorcorridors en de diensten die nodig zijn om die te kunnen gebruiken. Het doel van de TEN-T projecten van de Europese Unie is om heel Europa te verbinden door middel van transport-netwerken. Hiervoor is 24,05 miljard euro uitgetrokken vanuit het fonds Connecting Europe Facility (CEF) voor de periode 2014-2020.

Om private investeringen te stimuleren is het investeringsfonds European Fund for Strategic Investments (EFSI) in het leven geroepen. Een deel van het fonds is publiek gefinancieerd, maar het is de bedoeling dat het overgrote deel uit aangetrokken kapitaal gaat bestaan. In het fonds heeft de Europese Investeringsbank een centrale rol. In het grootste investeringsfonds EFSI is voor de periode tussen 2014 en 2020 58,5 miljard euro voor transport gereserveerd. In de Horizon 2020 is er voor dezelfde periode 6,3 miljard euro gereserveerd voor slimme, groene en geïntegreerd transport.

Single European Transport Area

Deze investeringen zijn echter niet voldoende, stelt Eurocommissaris Violeta Bulc: “Om alle doelstellingen te behalen voor de Single European Transport Area is er een totale investering van 700 miljard euro nodig. Er is een groot gat. Daarom hopen we private investeerders aan te trekken om de projecten mede te financieren.”

De Europese Unie heeft voor 2050 een strategie om een Single European Transport Area te hebben gerealiseerd, waarin de Europese transportsystemen zorgen voor economische groei, innovatie, werkgelegenheid en duurzaamheid. Deze roadmap met veertig concrete initiatieven, is ontworpen om grote barrières weg te halen op het gebied van infrastructuur, investeringen, innovaties en Europa’s interne markt.

“We zien dat de grootste uitdagingen zitten in het terugbrengen van de CO2-uitstoot, het bevorderen van innovatie en efficiëntie. In de Single European Transport Area zijn we bedreven om de kloof kleiner te maken. We willen projecten stimuleren die de Europese connectiviteit bevorderen”, vertelt de Eurocommissaris.

Data-uitwisseling

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu: “Het TEN-T netwerk is vitaal voor de ontwikkeling van het transport in Europa. Ik ben ervan overtuigd dat technische innovaties ons helpen om een nieuw tijdperk in te slaan. Je ziet veel innovatie in het domein van data. In de logistieke keten is snelle uitwisseling van data van groot belang.”

“We zien verder belangrijke ontwikkelingen in zelfsturende technologie. We hebben een succesvolle grensoverschrijdende test gedaan met truck platooning. Daarom pleit ik ervoor om eerst een try-out te doen en pas dan te reguleren.” In april van dit jaar reden zes konvooien van trucks vanuit verschillende Europese steden  naar Rotterdam in de European Truck Platooning Challenge.

Truck platooning houdt in dat twee of drie trucks die met wifi verbonden zijn in colonne rijden waarbij de voorste truck de snelheid en route bepaalt. De wifi-verbinding tussen de vrachtwagens zorgt ervoor dat alle trucks tegelijkertijd remmen. De minister verwees verder naar de Declaration of Amsterdam die in april werd ondertekend door de Europese transportministers waarin werd afgesproken dat de ontwikkeling van de zelfsturende technologie verder wordt gestimuleerd.

Grensoverschrijdend spoorvervoer

Verder gaf de minister blij te zijn met grensoverschrijdende spoorverbindingen in Limburg en Groningen en de bouw van de Femernbelt-verbinding tussen Denemarken en Duitsland. De Femernbelt-verbinding is een 18 kilometer lange weg- en spoortunnel tussen de regio’s Lolland Falster in Denemarken en Sleeswijk-Holstein in Duitsland. Het gaat om een van de grootste infrastructurele projecten van Europa.

Bulc: “We hebben in de EU sterke doelstellingen voor het terugbrengen van de uitstoot. Transport is een van de grootste veroorzakers van CO2-uitstoot. Daarom is shift to rail onze strategie, van de weg naar het spoor gaan. Spoor is voor een groot deel geëlektrificeerd in europa. We gaan nu stap voor stap de ‘missing links’ in het Europese netwerk weghalen. Het Vierde Spoorpakket dat onlangs is aangenomen, zorgt voor het wetgevende raamwerk.”

Marieke van Gompel

De UIC Global Rail Freight Conference, die op 22 en 23 juni in Rotterdam plaatsvindt, sluit aan op de TEN-T dagen. Beide evenementen vinden plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Bezoek de website van de TEN-T dagen en de Global Rail Freight Conference voor meer informatie.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.