Een goederentrein met gevaarlijke stoffen op station Tilburg Centraal

Registratie gevaarlijke stoffen op emplacementen nog steeds ondermaats

Spoorgoederenvervoerders die gevaarlijke stoffen niet goed registreren, kunnen mogelijk in de toekomst de toegang tot het spoor worden ontzegd. Dat is het voornemen van staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu, nadat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en ProRail bekendmaakten dat de registratie op emplacementen nog steeds niet is verbeterd. De bewindsvrouw is van plan om vervoerders die keer op keer in de fout gaan, zwaarder te straffen.

Uit een onderzoek dat ProRail in het eerste kwartaal van 2016 uitvoerde, bleek dat vervoerders in veertig procent van de gevallen wagons met gevaarlijke stoffen fout hadden geregistreerd. Van de wagons met niet-gevaarlijke stoffen ging het in 35 procent van de gevallen mis.

Controles

De Inspectie kwam bij controles uitgevoerd in 2015 met soortgelijke resultaten. Van de 193 sporen die door de Inspectie werden gecontroleerd bleek dat op 75 sporen de ladinginformatie niet overeenkwam met de geregistreerde informatie. ILT heeft elf processen-verbaal opgemaakt en negen lasten onder dwangsom.

Spoorgoederenvervoerders zijn wettelijk verplicht om informatie over gevaarlijke stoffen op het spoor te delen. Voor de registratie daarvan wordt het systeem WLIS gebruikt dat door ProRail wordt beheerd. WLIS bevat informatie over de ladingen van wagons met gevaarlijke stoffen op spooremplacementen. Daarnaast wordt het systeem ook gebruikt voor de registratie van niet-gevaarlijke stoffen, hoewel de vervoerders hiertoe niet zijn verplicht.

Registraties gevaarlijke stoffen

Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur is het ‘onacceptabel’ dat de naleving van de wettelijke verplichting tot registratie van gevaarlijke stoffen onder de maat is. Ze heeft ILT daarom de opdracht gegeven om de inspecties op te voeren en de opgelegde dwangsommen te verhogen.

Verder wijst ze erop dat ProRail en vertegenwoordigers van de chemische industrie in Nederland de mogelijkheid onderzoeke om wagons met gevaarlijke stoffen uit te russen met innovaties zoals een ‘intelligent GPS-systeem of RFID-tags. Een dergelijke technologie vergroot de betrouwbaarheid aanzienlijk”, zo verwacht de bewindsvrouw.

RFID-tags (Radio Frequency Identification) 
maken het mogelijk om afzonderlijke onderdelen van een wagon, zoals assen en wielen, te monitoren en te volgen in de tijd.

Lees meer:

‘RFID-tag op spoor moet Europees verplicht zijn’

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Registratie gevaarlijke stoffen op emplacementen nog steeds ondermaats | SpoorPro.nl
Een goederentrein met gevaarlijke stoffen op station Tilburg Centraal

Registratie gevaarlijke stoffen op emplacementen nog steeds ondermaats

Spoorgoederenvervoerders die gevaarlijke stoffen niet goed registreren, kunnen mogelijk in de toekomst de toegang tot het spoor worden ontzegd. Dat is het voornemen van staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu, nadat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en ProRail bekendmaakten dat de registratie op emplacementen nog steeds niet is verbeterd. De bewindsvrouw is van plan om vervoerders die keer op keer in de fout gaan, zwaarder te straffen.

Uit een onderzoek dat ProRail in het eerste kwartaal van 2016 uitvoerde, bleek dat vervoerders in veertig procent van de gevallen wagons met gevaarlijke stoffen fout hadden geregistreerd. Van de wagons met niet-gevaarlijke stoffen ging het in 35 procent van de gevallen mis.

Controles

De Inspectie kwam bij controles uitgevoerd in 2015 met soortgelijke resultaten. Van de 193 sporen die door de Inspectie werden gecontroleerd bleek dat op 75 sporen de ladinginformatie niet overeenkwam met de geregistreerde informatie. ILT heeft elf processen-verbaal opgemaakt en negen lasten onder dwangsom.

Spoorgoederenvervoerders zijn wettelijk verplicht om informatie over gevaarlijke stoffen op het spoor te delen. Voor de registratie daarvan wordt het systeem WLIS gebruikt dat door ProRail wordt beheerd. WLIS bevat informatie over de ladingen van wagons met gevaarlijke stoffen op spooremplacementen. Daarnaast wordt het systeem ook gebruikt voor de registratie van niet-gevaarlijke stoffen, hoewel de vervoerders hiertoe niet zijn verplicht.

Registraties gevaarlijke stoffen

Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur is het ‘onacceptabel’ dat de naleving van de wettelijke verplichting tot registratie van gevaarlijke stoffen onder de maat is. Ze heeft ILT daarom de opdracht gegeven om de inspecties op te voeren en de opgelegde dwangsommen te verhogen.

Verder wijst ze erop dat ProRail en vertegenwoordigers van de chemische industrie in Nederland de mogelijkheid onderzoeke om wagons met gevaarlijke stoffen uit te russen met innovaties zoals een ‘intelligent GPS-systeem of RFID-tags. Een dergelijke technologie vergroot de betrouwbaarheid aanzienlijk”, zo verwacht de bewindsvrouw.

RFID-tags (Radio Frequency Identification) 
maken het mogelijk om afzonderlijke onderdelen van een wagon, zoals assen en wielen, te monitoren en te volgen in de tijd.

Lees meer:

‘RFID-tag op spoor moet Europees verplicht zijn’

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.