Goederentrein, Calandbrug, Europoort Rotterdam

EU Rekenkamer: aandeel spoorgoederenvervoer loopt terug

Ondanks de doelstelling van de Europese Commissie om het goederenvervoer van de weg naar het spoor te verschuiven, is het aandeel van het spoor in het goederenvervoer in de EU sinds 2011 licht afgenomen. Dat schrijft de Europese Rekenkamer in een rapport. Spoorvervoer is milieuvriendelijker en verbruikt minder geïmporteerde olie, maar heeft geen antwoord op de concurrentie van het wegvervoer.

De controleurs bevelen aan dat de Commissie en de lidstaten de zwakke punten aanpakken in de liberalisering van de markt voor het spoorgoederenvervoer. Daarbij gaat het om verkeersbeheerprocedures, administratieve en technische beperkingen, toezicht op en de transparantie van de prestaties van het goederenvervoer per spoor en eerlijke concurrentie tussen de verschillende vervoerwijzen.

Daarnaast moeten de Commissie en de lidstaten beleidsdoelstellingen consistenter afstemmen op de toewijzing van middelen en de selectie, planning en het beheer van projecten en het onderhoud van het netwerk.

Onderzoek

De controleurs van de Europese Rekenkamer onderzochten de prestaties van het goederenvervoer per spoor in de EU sinds 2000. Tussen medio 2014 en medio 2015 bezochten zij vijf lidstaten: de Tsjechische Republiek, Duitsland, Spanje, Frankrijk en Polen.

De EU-begroting stelde tussen 2007 en 2013 naar schatting 28 miljard euro beschikbaar voor de financiering van spoorprojecten. Maar ondanks deze financiering en de prioriteit die door de Commissie werd gegeven aan het verschuiven van het goederenvervoer van de weg naar het spoor, zou het spoorgoederenvervoer in de EU er de afgelopen 15 jaar niet in geslaagd zijn op een doeltreffende manier te reageren op de concurrentie van het wegvervoer. De prestaties van het goederenvervoer per spoor blijven over het algemeen onbevredigend, zo luidt de conclusie.

Aandeel spoorgoederenvervoer

De controleurs constateerden dat verladers voor het vervoer van goederen duidelijk de weg boven het spoor verkiezen. Hoewel sommige lidstaten zoals Oostenrijk, Duitsland en Zweden erin zijn geslaagd om betere resultaten te boeken, is het gemiddelde aandeel van het spoorgoederenvervoer op EU-niveau sinds 2011 licht gedaald. Bovendien is de gemiddelde snelheid van goederentreinen in de EU, met ongeveer 18 kilometer per uur op vele internationale routes, zeer laag.

Een gemeenschappelijke Europese spoorwegruimte is nog lang niet bereikt, aldus de Rekenkamer. Het spoorwegnet van de EU bestaat nog steeds grotendeels uit een stelsel van afzonderlijke nationale netwerken met verschillende nationale autoriteiten en zeer uiteenlopende regels inzake treinpadtoewijzing, beheer en prijsstelling.

EU-financiering

Verkeersbeheerprocedures zijn niet aangepast aan de behoeften van het goederenverkeer per spoor, zelfs niet in de EU-corridors voor goederenvervoer per spoor: goederentreinen moeten een heffing betalen voor elke gebruikte kilometer van de spoorweginfrastructuur. Dit is niet altijd het geval voor het vervoer over de weg.

In drie van de bezochte lidstaten werden tussen 2007 en 2013 meer EU-middelen toegewezen aan de weg dan aan het spoor en voor zover EU-middelen werden toegewezen aan het spoor, waren deze niet in de eerste plaats gericht op de behoeften van het goederenvervoer per spoor. Ten slotte kan slecht onderhoud van het spoorwegnet van invloed zijn op de duurzaamheid en de prestaties.

Verbetering spoorgoederenvervoer

“Indien de in het verslag vastgestelde kwesties niet worden aangepakt, kan het probleem niet worden opgelost door middel van extra financiering alleen”, aldus Ladislav Balko van de Europese Rekenkamer. “De Commissie en de lidstaten moeten trein- en trajectbeheerders helpen om de betrouwbaarheid, frequentie, flexibiliteit, klantgerichtheid, vervoersduur en prijs van het spoorgoederenvervoer te verbeteren.”

Meediscussieren over de toekomst van het spoorgoederenvervoer? Schrijf je hier in voor de UIC Global Rail Freight Conference op 22 en 23 juni in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam: http://www.grfc2016.com/

UIC Global Rail Freight Conference

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “EU Rekenkamer: aandeel spoorgoederenvervoer loopt terug”

Pieter van Mourik|29.07.16|16:45

Snelheidsverhoging is essentiel voor verbetering van de concurrentiepositie van het railgoederenvervoer. Automatische koppeling is niet standaard in Europa! EU zou ontwikkeling/implementatie van automatische koppeling moeten initiëren/afdwingen. Richtingen voor onderzoek/ontwikkeling zouden kunnen zijn: elektromagnetische koppeling (cf. de magnetische koppeling bij Lego-treintjes), varianten van Scharfenbergkoppeling en de koppeling van Amerikaanse spoorwegmaatschappijen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.