Trillingsreducerende maatregelen bij de Beaulieuflat in Arnhem

‘Europese stimuleringsmaatregel nodig voor verbeterde goederentreinen’

Er zou een Europese financieringsregeling moeten komen voor goederentreinen die minder slijtage aan de spoorinfrastructuur veroorzaken. Dit levert niet alleen een besparing op voor het spooronderhoud, maar zal ook de overlast van geluid en trillingen voor omwonenden terugbrengen. Dat werd vorige week duidelijk tijdens de Rail Technology Conferences in Parijs.

“Schade aan de spoorinfrastructuur hangt vaak samen met trillingen en geluid. Maar er bestaat nog geen instrument waarmee we daarop kunnen sturen. Er wordt op dit moment vooral gekeken of treinmaterieel voldoet aan de Europese veiligheidsnormen”, vertelde een deskundige van ProRail.

Tijdens de conferentie werd het duidelijk dat het goed zou zijn als er een drijfveer zou komen voor goederenvervoerders om in hun materieel te investeren. “Schade aan de infrastructuur kan onder andere voorkomen worden door aanpassingen aan de draaistellen en veringen. In het personenvervoer wordt hier al rekening mee gehouden omdat daar ook comfort voor de reiziger meetelt.”

Investering in treinmaterieel

Omdat spoorgoederenvervoerders op dit moment al worstelen met strenge regelgeving en een toename in kosten, zou het goed zijn als er een beloning komt voor goederenvervoerders die in hun materieel investeren. “Bestaande goederentreinen zouden dan met behulp van zo’n regeling worden aangepast en nieuw materieel zou dan volgens een nieuwe standaard moeten worden gebouwd. Dit werkt alleen als het Europees geregeld wordt, want spoorgoederenvervoer is grensoverschrijdend.”

De Europese Unie kwam eerder al met een steunmaatregel voor het aanpassen van bestaande treinen met zogenaamde stille remblokken. Naar analogie van deze steunmaatregel zou volgens de deskundige trillingsreductie van goederenmaterieel kunnen worden aangepakt.

Trillingen

“Als maatschappij geven wij relatief veel geld uit voor huizen die heel gevoelig zijn voor trillingen. Per woning reserveren we 45.000 euro voor trillingsreducerende maatregelen. Binnen dit budget zijn bijvoorbeeld under sleeper pads betaalbaar, maar vaak niet afdoende”, stelde de spoorexpert.

“Men zou ook de huizen aan kunnen passen, maar daarbij loop je tegen allerlei praktische bezwaren aan. Een bewoner moet een paar maanden zijn woning verlaten. Het kan comfort in de weg staan, doordat er bijvoorbeeld grote steunbalken in een ruimte komen. Of de fundering moet gewijzigd worden.”

Gebruikersvergoeding spoor

De Europese Commissie werkt op dit moment aan de vereenvoudiging en de harmonisering van de regelgeving rondom de gebruikersvergoeding van het spoor. Mogelijk dat een dergelijke stimuleringsregeling hierin mee kan worden genomen. Vorige maand werd op een bijeenkomst van Rail Forum Europe duidelijk dat hoge tarieven en afwijkende systematieken om de kosten voor het spoor te berekenen een negatieve impact op de aantrekkingskracht van het spoor en  de ontwikkeling van nieuwe spoordiensten hebben.

Marieke van Gompel

Lees ook:

Meer weten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van gebruikersvergoedingen? Laat je bijpraten tijdens de Track Access Charges Summit bij de Zwitserse spoorbeheerder SBB in Bern:
http://www.tacsummit2016.com

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

2 reacties op “‘Europese stimuleringsmaatregel nodig voor verbeterde goederentreinen’”

Loek van der Heide|04.02.16|17:18

‘Europese stimuleringsmaatregel nodig voor verbeterde goederentreinen’
Het Europese TEN-tec programma is voor de -her-stimulans van het railgoederenvervoer vanaf de Noordelijke zeehavens een uitgelezen programma voor met name Fryslân, om daadwerkelijk inhoud te geven aan de exploitatieverbreding van de spoorlijn 162-b. Met een betere spooraansluiting kan ook voor Harlingen naast Delfzijl/Eemshaven inhoud gegeven worden aan ‘Added-Valueing’ en Modal Shift, ter ontlasting van de Randstad infra

Peter Vandermark|05.02.16|15:19

Hier in GB zijn er diverse types Track-Friendly draaistellen die precies de doelstellingen genaamd in het artikel aanpakken. Ik denk dat een meer Europees gericht onderzoek, ook vanwege het internationale karakter van het huidige goederenvervoer, wel op zijn plaats is.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.