DB Schenker, trein, tunneldelen

‘Geen sprake van machtspositie DB Schenker Rail’

DB Schenker Rail zegt geen machtspositie te hebben in Nederland als het gaat om spoorgoederenvervoer. Deze zienswijze geeft de spoorgoederenvervoerder op een rapport van Europe Economics, waarin wordt geconcludeerd dat de goederenvervoerder in zekere mate een dominante positie inneemt op de spoormarkt. “Het aantal nieuwkomers dat er de afgelopen jaren bij is gekomen laat zien dat de positie van DB Schenker liberalisering op geen enkele manier in de weg staat”, aldus de spoorvervoer.

Autoriteit Consument en Markt (ACM) had Europe Economics de opdracht gegeven om de concurrentieverhoudingen op de Nederlandse spoormarkt in kaart te brengen. Het onderzoeksbureau stelt in het rapport dat DB Schenker Rail mogelijk over een machtspositie beschikt op deelmarkten waar goederenvervoer per weg en binnenvaartschip geen alternatief vormen voor goederenvervoer per trein.

DB Schenker heeft in Nederland een marktaandeel van ruim 50 procent op het gebied van spoorgoederenvervoer. Het onderzoeksbureau deelt echter de mening van DB Schenker dat dit marktaandeel de komst van nieuwkomers in de markt niet in de weg heeft gestaan. Woordvoerder Jelle Rebbers van DB Schenker: Wij zijn bij DB Schenker gebaat bij gezonde marktverhoudingen en wij zijn blij dat dit rapport dat bevestigt.”

Rollend materieel

Het onderzoeksbureau wijst verder op de dominante positie van de vervoerder in de leasemarkt van rollend materieel. Er zouden aanwijzingen zijn die erop duiden dat het spoorbedrijf restricties en hogere prijzen oplegt aan concurrerende partijen. Volgens DB Schenker Rail wordt dit onvoldoende hard gemaakt in het onderzoek, onder meer omdat slechts één van de geïnterviewden in het onderzoek deze mening is toebedeeld. Daarnaast wijst DB erop dat het onderzoek ook aantoont dat er ‘beperkt bewijs’ is dat deze positie barrières creëert voor nieuwe toetreders of concurrenten.

KNV Spoorgoederenvervoer geeft in een reactie aan dat de hogere leasetarieven in Nederland een gevolg zijn van de kosten die de specifieke Nederlandse eisen voor technische systemen en regelgeving met zich meebrengen. “DB Schenker heeft mogelijkerwijs een schaalgrootte-voordeel, maar dit voordeel wordt veroorzaakt door het tekort aan interoperabiliteit.”

Level playing field

Verladersorganisatie EVO zegt in haar zienswijze dat er geen sprake is van machtsmisbruik, maar plaatst de kanttekening dat DB Schenker vanwege haar schaalgrootte tegen gunstigere financiële voorwaarden kan investeren in locomotieven en wagons, waarmee internationaal kan worden gereden. Voor kleinere vervoerders is de toegang tot de markt moeilijker vanwege de financiële barrières die zij moeten nemen.

Volgens DB Schenker Rail zitten er diverse tekortkomingen in het onderzoek. Zo hadden naast het spoorvervoer ook het wegvervoer en de binnenvaart meegenomen moeten worden. Het ontbreken van een level playing field tussen de verschillende transportmodaliteiten, brengt de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer in gevaar. Zo stijgen de kosten voor het gebruik van het spoor in 2016 exorbitant, stelt de vervoerder, en is dit niet het geval voor de andere modaliteiten. “De prioriteit die de spoorgoederenvervoerders krijgen op het Nederlandse spoor staat niet in verhouding tot deze hoge kosten.”

Europese markt

KNV stelt dat het beter was geweest als het onderzoek zich op Europees niveau gericht had op marktwerking, machtsposities en concurrentieverhoudingen. “Het goederenvervoer per spoor maakt deel uit van een Europese markt. Goederentreinen rijden niet heen en weer op trajecten binnen de landsgrenzen, maar rijden het overgrote deel buiten Nederland.”

De conclusies van Europe Economics over de positie van NS in het reizigersvervoer waren minder mild. De grote machtspositie van de spoorvervoerder belemmert de concurrentie. Vanwege het alleenrecht op het hoofdrailnet, zou het bedrijf van belangrijke voordelen profiteren.

Lees hier het volledige rapport en de zienswijzen van de verschillende vervoerders daarop.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.