goederentrein

Spoorgoederenvervoer profiteert van aantrekkende economie

Het spoorvervoer profiteert de komende jaren van de aantrekkende economie in Nederland en in omringende Europese landen, met name Duitsland. Daardoor stijgt de overslag in de Nederlandse zeehavens, waarvan spoorvervoer sterk afhankelijk is. Daarnaast is de hoge import van kolen voor energieproductie in Duitsland een positieve structurele trend en profiteert het spoor vanaf 2015 van de tweede Maasvlakte. Dat schrijft ABN AMRO in de ‘Visie op Goederenvervoer over spoor’.

Aan de andere kant zullen de werkzaamheden aan het Duitse deel van de Betuwelijn de capaciteit van deze lijn vanaf 2015 verminderen. Ook zetten de tariefverhogingen voor het spoor door.

Nieuwe verbindingen

“Het spoorvervoer mist weliswaar de fijnmazigheid van het wegvervoer, maar synchromodale oplossingen kunnen goedkoper en duurzamer zijn”, zo valt te lezen in de visie. Verder wijst ABN AMRO op de nieuwe verbindingen die ontstaan door samenwerking met buitenlandse dienstverlening en de stimulering van reductie van CO2-uitstoot vanuit de politiek.

“Veel seinen staan dus op groen maar het marktaandeel van spoorvervoer is nog relatief laag”, aldus ABN AMRO. Om dat te verhogen moeten volgens de bank infrastructurele knelpunten worden opgelost. De Lange Termijn zou er daarbij toe kunnen bijdragen dat Nederland zich beter kan positioneren ten opzichte van andere Europese landen.

Afstemming keten

Verder staat in de visie dat er betere afstemming in de keten nodig is. “Steeds vaker worden transportvolumes gebundeld. De huidige vormen van strategisch partnerschap moeten door volledige transparantie verder worden gebracht.”

Het vervoerde gewicht van goederen over het spoor is volgens de cijfers van ABN AMRO met 0,9 procent gestegen naar bijna 43 miljoen ton. Dat komt door een kleine toename in grensoverschrijdende ritten. Binnen Nederland daalde het gewicht licht. Het huidige niveau van spoorvervoer ligt hiermee nog zo’n 6 procent onder het piek-niveau van 2008. Het marktaandeel van spoorgoederenvervoer in Nederland is sinds 2008 redelijk stabiel, momenteel iets meer dan 4 procent.

Marktaandeel

ABN AMRO stelt daardoor vast dat het spoorgoederenvervoer marktaandeel verliest op korte, binnenlandse trajecten, maar zijn positie handhaaft op langere, internationale afstanden. Naast prijs wordt de keuze voor een verlader onder meer bepaald door flexibiliteit. Die flexibiliteit is nu niet altijd mogelijk, omdat er bij het toekennen van treinpaden veel vooruit wordt gepland. Ook leveringstijd speelt een belangrijke rol.

Het spoorvervoer is vooral afhankelijk van de overslag in de zeehavens en dan met name in de Rotterdamse haven, waar 60 procent van het totaal in Nederland vervoerde goederengewicht per spoor wordt aan- en afgevoerd. De overslag in de Rotterdamse haven daalde in 2013 licht. Toch steeg de aan- en afvoer per spoor. Dit komt door de forse stijging in overslag van kolen en ijzererts, die relatief vaak per spoor naar Duitsland worden vervoerd.

Containers

Op deelterreinen, zoals bij het vervoer van containers, staat het marktaandeel van spoor juist onder druk ten gunste van binnenvaart en wegtransport, die door overcapaciteit zeer scherpe tarieven aanbieden.

Lees ook:

Goederenvervoer per spoor naar buitenland historisch hoog

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.