goederentrein

Eerste Kamer stemt in met wet Basisnet spoor

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel ‘Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’. In de wet staat vastgelegd wat de maximale risico’s mogen zijn van transport van gevaarlijke stoffen over spoor-, weg- en watertrajecten. Voor spoorgoederenvervoerders is de aanname van de wet een belangrijk moment. Het basisnet markeert de komende jaren het speelveld waarbinnen zij werken.

De veiligheid van bewoners langs de routes wordt met de nieuwe wet vergroot en voor de toekomst toe geborgd. De wet zorgt er tegelijkertijd voor dat spoorgoederenvervoerders gevaarlijke stoffen tussen de belangrijkste industriële locaties in Nederland en het buitenland kunnen blijven vervoeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de routes met de minste risico’s.

Risicoplafonds

In de wet staat vastgelegd wat de infrastructuur is van het basisnet en welke risicoplafonds daarvoor gelden. Daarbij wordt bijvoorbeeld vastgelegd dat er geen woningen gebouwd mogen worden binnen een bepaalde afstand van het spoor. Ook staat er in de wet regels opgenomen voor aanpassing en aanleg van infrastructuur en wat het effect daarvan is voor de externe veiligheid.

Verder voorziet de wet erin dat er het vervoer van gevaarlijke stoffen regelmatig gemonitord wordt en dat op basis daarvan trendanalyses verschijnen. Maar ook de wijze van het berekenen van de risico’s en de daarbij te hanteren rekenmethodiek wordt met deze regeling gereguleerd.

Woningen

Uit onderzoek dat in 2011 is gedaan blijkt dat in totaal 43 woningen binnen de risicoplatforms liggen. Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu schreef in een brief aan de Eerste Kamer dat het de voorkeur heeft dat deze woningen verdwijnen. Dat kan volgens haar door het uitkopen van de eigenaren en eventuele afspraken over voortzetting van de het bestaande gebruik met de eigenaar.

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen gaat op 1 januari 2014 in.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.