Goederentrein, spoorgoederenvervoer

Goederenvervoer Kanaaltunnel heeft last van te hoge tarieven

De Europese Commissie heeft Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk op de vingers getikt omdat ze te hoge toegangstarieven voor het spoor hanteren in de Kanaaltunnel. Zowel het goederenvervoer per spoor als passagiers hebben er last van. Bedrijven klagen dat ze zich het niet meer kunnen veroorloven vracht te sturen via de spoorwegtunnel.

“Door deze buitensporige lasten wordt de volledige capaciteit van de Kanaaltunnel nog niet volledig benut. Het gevolg is dat meer vracht via de weg in plaats van het spoor vervoerd wordt en dat goederenvervoerders en hun klanten te veel betalen. Daarnaast belemmert het huidige regime groei in de railsector”, meent vice-voorzitter Siim Kallas van de Europese Commissie.

Nieuwe bedrijven ontmoedigd

De hoge toegangstarieven zijn niet alleen een zware last voor bestaande bedrijven, ze ontmoedigen volgens de EC ook nieuwe railbedrijven om toe te treden tot de markt. De EU-regels stellen dat de tarieven bepaald moeten worden op basis van de kosten die direct voortvloeien uit de exploitatie van een treindienst. Er geldt een uitzondering voor specifieke investeringsprojecten waarvoor op basis van de kosten op lange termijn hogere tarieven gerekend mogen worden.

De huidige heffingen voor het gebruik van de Kanaaltunnelinfrastructuur lijken volgens de Commissie niet te zijn gebaseerd op directe kosten of op de investeringskosten voor de bouw van de Kanaaltunnel. De Commissie is benaderd door tal van belanghebbenden die klagen dat de kosten voor het gebruik van de Kanaaltunnel veel te hoog zijn. De tariefstructuur is ingewikkeld, maar als voorbeeld noemt de Commissie dat voor reizigerstreinen (afhankelijk van het tijdstip van de dag) tarieven gelden van 16,60 euro per passagier, plus minstens een reserveringsfee van 4.320 euro (enkele reis), voor goederentreinen (afhankelijk van tijd van de dag) minstens 3.645 euro per trein (enkele reis). De Commissie vindt dat deze tarieven flink omlaag moeten.

Aantal goederentreinen

Op dit moment is er maar één exploitant voor passagierstreinen actief, Eurostar, ondanks de opening van de internationale treinreizigersmarkt sinds 1 januari 2010. Er zijn wel meerder goederenvervoerders actief, maar het aantal goederentreinen is nog gering: dagelijks gaan er gemiddeld zes door de tunnel. Daarmee is ruim veertig procent van de tunnelcapaciteit ongebruikt.

Het aantal treinreizigers door de Kanaaltunnel is de afgelopen jaren langzaam gestegen. In 2012 reisden 9,9 miljoen mensen door de tunnel ten opzichte van 9,7 miljoen in 2011. Daarentegen vertoont het goederenvervoer een dalende lijn. In 2012 maakten 2.325 goederentreinen gebruik van de tunnel. In 2011 waren dat er nog 2.388 en in 2010 ging het om 2.718 goederentreinen.

Toezichthouder

De tunnel heeft een eigen spoortoezichthouder – De Intergouvernementele Commissie (IGC), maar die is in de ogen van de Europese Commissie te zwak om op eigen initiatief problemen op te lossen en om concurrentie te bevorderen.

Een groot bezwaar is bovendien dat de IGC niet onafhankelijk is. De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Britse en Franse regering. Gebrek aan onafhankelijkheid van een spoortoezichthouder brengt het gevaar mee dat klachten van exploitanten niet eerlijk worden afgehandeld en dat de naleving van EU-regels niet goed gebeurt.

Europees Hof van Justitie

Het formele verzoek aan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk te voldoen aan de EU-regels komt in de vorm van advies. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben twee maanden de tijd om te reageren. Als zij dit niet doen, kan de Commissie naar het Europees Hof van Justitie stappen. De Commissie had de zaak al eerder aangekaart bij beiden landen, maar gesprekken over de naleving van de regels hebben tot nu toe niets opgeleverd.

Auteur: Yvonne Ton

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.