Werkzaamheden, spoor, Wetteren

Riolering in stationsgebied aanpassen kan ramp voorkomen

Nederland moet zo snel mogelijk de riolering in stationsgebieden langs risicotracés en andere risicovolle locaties rond het spoor aanpassen. Dat is een van de lessen we kunnen trekken uit de treinramp in het Belgische Wetteren. Deze maatregelen zijn nodig om een soortgelijke ramp in Nederland te voorkomen. Ook dienen er wettelijke eisen te komen voor de riolering bij spoorlocaties. Dat zegt Frank van der Heijden, hoofd Adviesgroep Stedelijk water en Riolering bij Arcadis.

In Wetteren ontspoorde op vrijdag 3 mei een goederentrein met giftige stoffen. Door de ontsporing en een daarop volgende ontploffing kon een deel van de giftige lading zich via het bluswater in de riolering verspreiden. Een 64-jarige man kwam door giftige dampen in zijn woning om het leven en tientallen mensen raakten gewond.

Giftige dampen

Van der Heijden: “Situaties waarbij zeer giftige dampen zich via het riool verspreiden en daaruit vrijkomen hebben we eigenlijk nooit in ons ontwerp betrokken. Maatregelen aan de riolering rondom het spoor hadden de mate van de verspreiding van de giftige dampen kunnen beperken.”

“Doordat er rondom het spoor in Wetteren een gemengd riool ligt, konden de giftige stoffen die in het bluswater zaten via het riool in de woningen komen”, stelt de expert.

Gemengde rioolsystemen

In veel oudere stationsgebieden in Nederland liggen ook nog deze gemengde rioolsystemen. Daarbij komen regenwater en afvalwater van bijvoorbeeld toiletten in hetzelfde rioolstelsel terecht. Dat betekent dat het bluswater van een ramp direct in verbinding staat met het water van toiletten en afvoerputten op straat. Van der Heijden pleit ervoor om aanpassingen te maken om delen van het riool waarin vervuild bluswater zit te isoleren.

Het is volgens hem nodig dat we zo snel mogelijk de meest risicovolle spoorlocaties in kaart brengen. “Het is niet haalbaar om spoorlocaties nu helemaal om te bouwen, maar we kunnen wel op korte termijn met relatief simpele aanpassingen risico’s isoleren. Zo kan een afsluitklep op afvoerputten er  al voor zorgen dat giftige stoffen bij rampen zich minder goed kunnen verspreiden”, aldus Van der Heijden.

Gescheiden opvangen

Op lange termijn moeten we het hemelwater het afvalwater gescheiden van elkaar gaan opvangen zegt de expert. “We zijn daar in Nederland al een tijd mee bezig, zeker op nieuwe locaties, maar daarvoor is het nodig om een tweede stelsel aan te leggen en dat is heel duur.”

Renovatie

Het meest praktisch zou daarom volgens hem zijn dat deze aanpassingen worden gemaakt bij de renovatie van de riolering die om de 50 à 60 jaar plaatsvindt. 

Van der Heijden: “Daarnaast moet er wettelijke eisen komen voor de aanleg van riolering bij toekomstige risicovolle spoortracés om verspreiding van giftig water te voorkomen.” Dit zou volgens hem goed passen in de wet Basisnet Spoor waarvan het voorstel op dit moment ter goedkeuring bij de Eerste Kamer ligt.

Gerichte aanleg van een bergbezinkbassin op spoorlocaties bij beken en plassen kunnen daarnaast negatieve gevolgen voor het milieu beperken. In dit bassin wordt overtollig en mogelijk water tijdelijk opgevangen. Dat voorkomt dat bijvoorbeeld giftig bluswater in kwetsbare beken terechtkomt.

Marieke van Gompel

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “Riolering in stationsgebied aanpassen kan ramp voorkomen”

Tram Plus|16.05.13|13:55

Veel simpeler is het voorkomen van gevaarlijke transporten. Voor houtsnippers hoeven totaal geen maatregelen genomen te worden. KUL-argument.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Riolering in stationsgebied aanpassen kan ramp voorkomen | SpoorPro.nl
Werkzaamheden, spoor, Wetteren

Riolering in stationsgebied aanpassen kan ramp voorkomen

Nederland moet zo snel mogelijk de riolering in stationsgebieden langs risicotracés en andere risicovolle locaties rond het spoor aanpassen. Dat is een van de lessen we kunnen trekken uit de treinramp in het Belgische Wetteren. Deze maatregelen zijn nodig om een soortgelijke ramp in Nederland te voorkomen. Ook dienen er wettelijke eisen te komen voor de riolering bij spoorlocaties. Dat zegt Frank van der Heijden, hoofd Adviesgroep Stedelijk water en Riolering bij Arcadis.

In Wetteren ontspoorde op vrijdag 3 mei een goederentrein met giftige stoffen. Door de ontsporing en een daarop volgende ontploffing kon een deel van de giftige lading zich via het bluswater in de riolering verspreiden. Een 64-jarige man kwam door giftige dampen in zijn woning om het leven en tientallen mensen raakten gewond.

Giftige dampen

Van der Heijden: “Situaties waarbij zeer giftige dampen zich via het riool verspreiden en daaruit vrijkomen hebben we eigenlijk nooit in ons ontwerp betrokken. Maatregelen aan de riolering rondom het spoor hadden de mate van de verspreiding van de giftige dampen kunnen beperken.”

“Doordat er rondom het spoor in Wetteren een gemengd riool ligt, konden de giftige stoffen die in het bluswater zaten via het riool in de woningen komen”, stelt de expert.

Gemengde rioolsystemen

In veel oudere stationsgebieden in Nederland liggen ook nog deze gemengde rioolsystemen. Daarbij komen regenwater en afvalwater van bijvoorbeeld toiletten in hetzelfde rioolstelsel terecht. Dat betekent dat het bluswater van een ramp direct in verbinding staat met het water van toiletten en afvoerputten op straat. Van der Heijden pleit ervoor om aanpassingen te maken om delen van het riool waarin vervuild bluswater zit te isoleren.

Het is volgens hem nodig dat we zo snel mogelijk de meest risicovolle spoorlocaties in kaart brengen. “Het is niet haalbaar om spoorlocaties nu helemaal om te bouwen, maar we kunnen wel op korte termijn met relatief simpele aanpassingen risico’s isoleren. Zo kan een afsluitklep op afvoerputten er  al voor zorgen dat giftige stoffen bij rampen zich minder goed kunnen verspreiden”, aldus Van der Heijden.

Gescheiden opvangen

Op lange termijn moeten we het hemelwater het afvalwater gescheiden van elkaar gaan opvangen zegt de expert. “We zijn daar in Nederland al een tijd mee bezig, zeker op nieuwe locaties, maar daarvoor is het nodig om een tweede stelsel aan te leggen en dat is heel duur.”

Renovatie

Het meest praktisch zou daarom volgens hem zijn dat deze aanpassingen worden gemaakt bij de renovatie van de riolering die om de 50 à 60 jaar plaatsvindt. 

Van der Heijden: “Daarnaast moet er wettelijke eisen komen voor de aanleg van riolering bij toekomstige risicovolle spoortracés om verspreiding van giftig water te voorkomen.” Dit zou volgens hem goed passen in de wet Basisnet Spoor waarvan het voorstel op dit moment ter goedkeuring bij de Eerste Kamer ligt.

Gerichte aanleg van een bergbezinkbassin op spoorlocaties bij beken en plassen kunnen daarnaast negatieve gevolgen voor het milieu beperken. In dit bassin wordt overtollig en mogelijk water tijdelijk opgevangen. Dat voorkomt dat bijvoorbeeld giftig bluswater in kwetsbare beken terechtkomt.

Marieke van Gompel

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “Riolering in stationsgebied aanpassen kan ramp voorkomen”

Tram Plus|16.05.13|13:55

Veel simpeler is het voorkomen van gevaarlijke transporten. Voor houtsnippers hoeven totaal geen maatregelen genomen te worden. KUL-argument.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.