ECT, Haven Rotterdam

5 miljoen euro voor duurzame initiatieven in Rotterdamse haven

Het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs gaan in 2013 en 2014 duurzame initiatieven in de Rotterdamse haven extra stimuleren. Hiervoor is vijf miljoen euro beschikbaar. Het gaat met name om de verduurzaming van het achterlandvervoer, waaronder het spoorgoederenvervoer. De regeling vloeit voort uit de onderhandelingen over de haventarieven.

De stimuleringsregeling past binnen het streven om van de Rotterdamse haven de meest duurzame haven in zijn soort te maken. Daarbij worden financiële bijdragen verstrekt voor projecten die zorgen voor de verduurzaming van de havenlogistiek van het Rotterdamse havengebied.

Projectaanvragen

Voor de regeling komen samenwerkingsverbanden tussen twee of meer ondernemingen in aanmerking. Voorwaarde is dat tenminste een van de bedrijven werkzaam is binnen het complex en een onderneming te maken heeft met het achterlandvervoer. De stimuleringsregeling loopt van 2013 tot en met 2014, waarin de projectaanvragen in twee tenderperiodes (een per jaar) kunnen worden ingediend.

Voor de eerste tenderperiode worden projectvoorstellen gevraagd die logistieke oplossingen bieden gericht op de efficiency-verbetering. Voorbeelden daarvan is het terug brengen van de wachttijden en turn-around time van shuttle services over het spoor, de verhoging van de beladingsgraad over het spoor en integratie en ontsluiting van logistieke informatie en systemen.

Beoordeling

Bij de beoordeling van de projectvoorstellen wordt onder andere gekeken naar de haalbaarheid, de duurzame opbrengsten en of het past in de Uitvoeringsagenda van de Havenvisie 2030.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.