Minister, Melanie Schultz van Haegen, Infrastructuur en Milieu

Minister sust zorgen over Programma Hoogfrequent Spoor

De voorgenomen plannen voor de goederenroutering in Oost-Nederland van het Programma Hoogfrequent Spoor hebben nogal wat onrust veroorzaakt. Uit een ter inzage legging van een ontwerpnotitie blijkt dat mensen ongerust zijn over geluids- en trillingsoverlast, de schade voor de gezondheid, veiligheid en de effecten voor de omgeving. Minister Schultz van Haegen reageert in een nota van antwoord op de ingediende reacties.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in december 2011 een ontwerpnotitie voor de Milieu effectrapportage (MER) Programma Hoogfrequent Spoor Goederenroutering Oost-Nederland ter inzage gelegd. In deze notitie staat de voorgenomen plannen van het ministerie en ProRail om goederenroutering in Oost-Nederland mogelijk te maken.

Programma Hoogfrequent Spoor

Het Programma Hoogfrequent Spoor is een pakket aan maatregelen dat moet worden genomen om de sporen in Nederland voor te bereiden op de groei van het personen- en goederenvervoer.

Er kwamen ongeveer 1650 reacties binnen. Indieners twijfelen bijvoorbeeld over nut en noodzaak van het project Goederenvervoer Oost-Nederland. Minister Schultz stelt dat het kabinet in juni 2010 op basis van onderzoek concludeerde dat de baten van het gehele Programma Hoogfrequent Spoor opwegen tegen de kosten.

Passende oplossing

Volgens de minister is de variant Hoogfrequent goederenvervoer door Oost-Nederland over het spoor een passende oplossing voor de toename van het reizigers- en goederenvervoer. De goederenroutes zouden een verbetering moeten opleveren voor de reistijd van goederenvervoer en ook ruimte bieden voor een frequentieverhoging van het reizigersvervoer in de brede Randstad.

Veel indieners maken zich zorgen over geluids- en trillingoverlast. De minister geeft aan dat er een budget van totaal 150 miljoen euro is vrijgemaakt om geluids- en trillingsoverlast tegen te gaan. Daarbij wordt er rekening gehouden met het type trillingen bij goederenverkeer, de bodemgesteldheid, de constructie van de spoorbaan en de constructie van de woningen.

Vergoeding voor schade

Mocht er toch schade aan de woningen optreden die het gevolg is van werken of rijden op het spoor, dan wordt die schade door ProRail vergoed.

Schultz van Haegen wijst er verder dat er in de toekomst meer stille goederentreinen worden ingezet. Het ministerie en ProRail stimuleren de ombouw van goederentreinen naar een stillere uitvoering. Naar verwachting zal het goederenverkeer in 2020 voor tachtig procent bestaan uit stil goederenmateriaal.

Gevaarlijke stoffen

Ook maken indieners zich zorgen over treinen gevaarlijke stoffen. Hulpdiensten zouden bij optredende calamiteiten niet weten wat er in een trein wordt vervoerd en het zou veel tijd komsten om dat te achterhalen. Volgens de minister kan ProRail de hulpdiensten binnen tien minuten informatie geven over de gevaarlijke stoffen in de trein en in welke wagon deze stoffen zitten.

Omwonenden uiten met name hun onvrede over dat volgens hen Oost-Nederland de extra hinder moet accepteren terwijl het voor de regio geen voordelen oplevert. Volgens de minister is het realiseren van het Programma Hoogfrequent Spoor een landsbelang dat daarmee indirect ook voor burgers en de regio voordelen oplevert.

Milieu effectenrapportage

De inzage van de ontwerpnotitie leidde tot enkele aanpassingen van het document dat een aanzet is voor een afbakening van de onderzoeken voor de milieu effectenrapportage van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer goederenroutering Oost-Nederland. De eerste fase van het milieu effectrapport wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2013 gepubliceerd.

De uitwerking van de goederenroutes in Oost-Nederland is op 5 juni 2012 controversieel verklaard. Dat betekent dat dit onderwerp deze kabinetsperiode niet meer wordt behandeld door de Tweede Kamer.

Marieke van Gompel

Lees ook:
Cijfers toename spoorgoederenvervoer bijgesteld

Compensatie goederenvervoerders voor ombouwen stille treinen

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

2 reacties op “Minister sust zorgen over Programma Hoogfrequent Spoor”

Jan|10.08.12|11:15

Vaak komen dit soort klachten van mensen die ooit aan het spoor zijn gaan wonen en vervolgens gaan klagen dat er treinen over dit spoor rijden. Zelfde effect doet zich voor bij vliegvelden. We hebben het hier immers niet over nieuw spoor maar over een bestaande situatie.

Wim|23.08.12|21:34

De spoorlijn(en) liggen er al meer dan 100 jaar, alle mensen zijn dus bewust hier naast gaan wonen.

Wordt tijd dat Mevr. Schultz van Haegen eens knopen gaat doorhakken, anders liggen de havens van Rotterdam en Amsterdam aan een zijspoortje.

Laat ze snel eens een keuze maken van:
– Goederenroutering Oost-Nederland.
– ERTMS / ECTS in geheel Nederland.
– Invoeren 25 KV bovenleiding.

Als ze nog langer wacht dan rijden er straks helemaal geen goederentreinen meer en kunnen we de havens sluiten.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.