Corina de Jongh, Railforum, directeur

Trots op het ‘openbaar zijn’ van ons vervoer

Afgelopen jaar hoorde Corina de Jongh, directeur Railforum, steeds vaker dat het openbaar vervoer een andere naam moet krijgen. Pleitbezorgers hiervan vinden ‘openbaar’ een oubollige term en zijn meer gecharmeerd van moderne, Engelse begrippen zoals ‘mass transit’. Graag benut ze onderstaande column voor een pleidooi om het begrip ‘openbaar’ juist te koesteren. “Het past uitstekend bij de laatste trends en ontwikkelingen richting een nieuwe samenleving, gebaseerd op de principes van een deeleconomie.”

COLUMN – Het OV is één van de randvoorwaarden voor een maatschappij waar ieder individu telt en kan meedoen. Het ontsluit wijken, steden en het landelijk gebied en vormt daarmee het bloedvatenstelsel van een levende samenleving. In landen zoals Frankrijk legt men nieuwe tramverbindingen aan om verpauperde wijken weer te revitaliseren. En ook in onze steden zien we dat hoogwaardig OV tot betere integratie leidt. Voor het landelijk gebied zien we steeds meer op maat geleverde vervoersdiensten die meer service en kwaliteit bieden dan de reguliere lijnbus.

Collectief Vervoer

Naast het regulier OV groeiden ook andere vormen van collectief vervoer, meestal vanuit maatschappelijke doelen gefinancierd. Doelgroepen vervoer voor zorg, sociale werkplaatsen, bijzonder onderwijs, gehandicapten, maar ook zwemvervoer en leerlingenvervoer namen een vlucht.

Door nieuwe technologie, het beter benutten van data en door de bezuinigingen wordt steeds meer collectief vervoer gecombineerd, ook met het OV. Mooi voorbeeld is het reismaatje, een app op je mobiel, waardoor autistische kinderen met het reguliere ov kunnen reizen. Dit heeft als voordeel dat meer mensen het OV gebruiken en dat draagt bij aan een inclusieve samenleving. Hiervoor dient het OV dan wel optimaal geschikt te zijn. Ik ben dan ook erg blij met het initiatief van de Jonge Veranderaars om bij de JV race van april 2016 aandacht te geven aan het reizen met een handicap. Mijn wens voor 2016 is dan ook dat het OV echt voor iedereen optimaal te gebruiken is.

Individueel vervoer

Naast het collectieve vervoer kennen we van oudsher ook het individuele vervoer. Mijn stelling is dat dit verder zal integreren met collectief vervoer. De taxi’s vormen al steeds vaker een onderdeel van het hierboven beschreven collectieve systeem, en ik verwacht dat ook voor de computergestuurde auto’s. Zeker in het stedelijk gebied zal het autobezit verder afnemen en het gebruik van collectieve vervoersystemen stijgen. Dit past prima in een deeleconomie waar men stuurt op het delen en optimaal benutten van overvloed, en niet op het zoveel mogelijk laten betalen voor schaarste. Als uitdaging voor komende jaren zie ik dan ook de verdere integratie van het OV en autosysteem, ook wel bekend onder de term Mobility as a Service (MaaS) .

Het ov heeft ook nog een andere rol in de inclusieve samenleving , namelijk die als één van de grotere werkgevers. Om die reden agendeert Railforum dit jaar de Participatiewet en inspireert daarmee haar leden hieraan invulling te geven.

CO2-visie

Reuzetrots ben ik op de in 2015 ondertekende CO2 visie 2015, naar een CO2 neutraal spoor. Railforum bood hiervoor het platform en is blij met het nieuwe platform dat het actieprogramma gaat realiseren. Daarmee blijft het spoorvervoer de meest duurzame vorm van transport.

Met gezamenlijke toekomstbeelden, focus op mobiliteit als een maatschappelijke service en ambitieuze leiders die oog hebben voor een duurzame en inclusieve samenleving start ik 2016 vol energie om daaraan mijn bijdrage te leveren. Ideeën of suggesties voor concrete acties? Ik ben bereikbaar via dejongh@railforum.nl.

Corina de Jongh, Railforum, directeur

Corina de Jongh, directeur Railforum

Auteur: Bart Pals

Bart Pals is hoofdredacteur van Nieuwsblad Transport, een zusteruitgave van SpoorPro.

3 reacties op “Trots op het ‘openbaar zijn’ van ons vervoer”

Frank van der Weide|03.01.16|13:04

Ik ben blij dat de term ‘openbaar voer’ in het verdere stuk is uitgelegd. Ben het overigens helemaal eens met de column, pardon ehh, het opiniestuk.

Frank van der Weide.

Frank van der Weide|05.01.16|13:59

Toch leuk dat de redactie de fout in de inleidende tekst spoorslags heeft verbeterd na het lezen van mijn voorgaande reactie.

Marieke van Gompel|07.01.16|12:31

Beste Frank,

Altijd fijn als onze lezers meedenken. Bedankt voor je opmerking!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.