Ad Toet, directeur, KNV Spoorgoederenvervoer

Zorgen klimaatverandering bieden kansen voor spoorsector

COLUMN – Er liggen kansen voor de spoorsector in de zorgen over de klimaatverandering. Onlangs kwam er een rapport van het VN-Klimaatpanel IPCC uit, waarin opnieuw de desastreuze gevolgen van de toenemende CO2-uitstoot staan beschreven. Meer dan ooit heeft de wereld behoefte aan een goed functionerend spoorsysteem. Dat zegt directeur Ad Toet van KNV Spoorgoederenvervoer.

Lees hieronder zijn column.

In onze sector wordt over 2013 gesproken als een verloren jaar vanwege teleurstellende hogesnelheidstreinen en een dalend volume in het spoorgoederenvervoer. Dat is wel erg somber, want er waren ook opmerkelijke positieve ontwikkelingen zoals de eerste 42 mbo-opgeleide machinisten, de introductie van een registratiesysteem van wagons met gevaarlijke stoffen (IGS) en de samenwerking tussen overheden en openbaar vervoersbedrijven in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB).

Kansen voor de spoorsector

Een somber bericht, dat bizar genoeg voor de spoorsector positief uitpakt, betreft de conclusie dat aan de menselijke invloed op klimaatverandering niet langer wordt getwijfeld. “Als de uitstoot van CO2 zo doorgaat, is het rond 2090 2,6 tot 4,8°C warmer en zal de poolzee rond 2050 ’s zomers ijsvrij zijn”, aldus staatssecretaris Mansveld in haar vlijmscherpe samenvatting van het VN Klimaatpanel in Stockholm1.

Hoewel om onbegrijpelijke reden de zorg over het klimaat in de publieke opinie weg ebt, liggen hier kansen voor de spoorsector. Immers, mobiliteit is de grootste boosdoener bij de CO2-uitstoot en de spoorsector kent de laagste uitstoot bij vervoer van goederen en personen. Meer dan ooit heeft de wereld behoefte aan een goed functionerend spoorsysteem.

Vooruitblik

In de sector moeten harde noten worden gekraakt in 2014. De concessies van ProRail en NS moeten voor een nieuwe periode van tien jaar worden overeengekomen. Bij het goederenvervoer moet worden besloten over het beheer van de spoorcapaciteit op havenspoorlijn, Betuweroute en gemengde net met oplossingen voor de jarenlange hinder vanwege de bouwwerkzaamheden aan het traject Emmerich-Oberhausen.

Veel voorbereidend werk is in 2013 al gedaan in stuur-, klankbord-, en werkgroepen en andere overleg gremia. Denk aan de Lange Termijn Spoor Agenda (LTSA), Railmap ERTMS, Vervolg Exploitatie Spoorgoederenvervoer (VES). Veel moeite wordt er gedaan om stevig en breed draagvlak voor moeilijke besluiten te creëren. Dat is ook nodig, want in de spoor sector is niemand meer de baas. De sector is immers geliberaliseerd en heeft spelregels, die er voor zorgen dat alle spelers gelijke kansen hebben.

Wat verandert

Samenwerking, regie, ontwikkeling, aansprakelijkheid… Zet er het woordje ‘keten’ voor en je was in 2013 helemaal trendy. Het woordje ‘keten’ kreeg zo’n toverkracht, omdat daar behoefte aan was. Teveel spelers deden dingen, die misschien voor een individuele speler wel handig waren, maar de belangen van andere spelers schaadden. Er moest meer rekening gehouden gaan worden met die ander. Die ander kan zijn de reiziger, concurrent/collega-vervoerder, verlader, verkeersleider enzovoort.

Inmiddels zijn de vele stuur-, klankbord-, en werkgroepen in de sector het levende bewijs dat er weer volop rekening wordt houden met die andere spelers. De aandacht voor de keten is bij samenwerking een vanzelfsprekendheid geworden. Bovendien kan soms het woordje ‘keten’ beter vermeden worden, omdat het verwarring oplevert. Ik duid op de ‘ketenregisseur’; de Europese spoorsector is geliberaliseerd en erkent geen partij die als regisseur de baas is van de samenwerking.

Wat blijft

De spoorsector is complex. Alles hangt met alles samen. Een locomotief heeft nou eenmaal geen stuur en wissels worden op afstand bediend. De sector wordt soms als conservatief betiteld. Noem dat gerust een deugd, want bij elk besluit staan zorgvuldigheid en veiligheid voorop.

Juist omdat de sector zich bewust is van de belangen van anderen, wordt de spoorsector gekenmerkt door zorgvuldige samenwerking met transparantie, onderling vertrouwen, grote collegialiteit en evenwichtig (mede-) zeggenschap. Dat zal niet veranderen in 2014.

Ad Toet, KNV

Ad Toet, directeur KNV Spoorgoederenvervoer

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.