Ad Toet, KNV

Extra budget nodig ter voorbereiding op Europese regelgeving spoor

COLUMN – De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dient tijdelijk extra budget te krijgen om bij te dragen aan een snellere ontwikkeling van een goed Europees regelgevingkader voor het spoor. Daarna kunnen taken sneller aan het Europees Spooragentschap (ERA) worden overgedragen. Dat zegt directeur Ad Toet van KNV Spoorgoederenvervoer.

Lees hieronder zijn column.

In Europa is de politieke keuze gemaakt voor liberalisering van de spoorsector en invoering van concurrentie. Dit veroorzaakte een lange reeks nieuwe regels over organisaties, beheer van infrastructuur, marktwerking, veiligheid en nog heel veel meer zaken. 

In Brussel wordt er op dit moment onderhandeld over de verdere ontwikkeling van het Europees Spooragentschap (ERA). Daarbij zal deze organisatie onder meer spoorbedrijven autorisatie geven voor het gebruik van het spoor en veiligheidscertificaten verstrekken. Nu wordt dit nog door de lidstaten afzonderlijk gedaan.

Spoorveiligheidsinstantie

De Europese regels hebben er inmiddels toe geleid dat iedere EU-lidstaat een zogenaamde ‘national safety authority’ oftewel een nationale spoorveiligheidsinstantie heeft. In Nederland is dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Deze instantie bewaakt de veiligheid van het spoorsysteem binnen de grenzen van haar nationale territorium.

Goederenvervoerders hebben voor de nieuwe situatie nieuwe werkwijzes ontwikkeld. Veel vervoerders rijden nu hun internationale treinen zelf van begin tot eindpunt, liefst met één en dezelfde locomotief en met afwisseling van machinist op plaatsen waar het handig uitkomt. Zij dragen bij het grensstation hun trein dus niet meer over aan een collega in het buurland als ware het een estafettestokje.

Grenzeloze werkwijze

U voelt het probleem al aankomen. Het met staatsgrenzen afgebakende werkterrein van de nationale spoorveiligheidsinstanties past slecht bij de grenzeloze werkwijze van Europese goederenvervoerders. Dit is wellicht slechts een tijdelijk ongerief, dat voorbij is zo gauw als verantwoordelijkheden zijn overgegaan van nationale naar Europese instanties. Het is wel een ongerief dat ten koste gaat van de concurrentiepositie van havens en spoorgoederenvervoer in Nederland. Dus hoe sneller het is opgelost, des te beter.

De EU staat toe dat lidstaten enigszins verschillend invulling geven aan de taken, die zij laten uitvoeren door hun nationale spoorveiligheidsinstantie. In Nederland ligt de nadruk op toezicht, maar bijvoorbeeld de Franse instantie legt meer nadruk op het stimuleren van veiligheid.

Investering

In het belang van Nederlandse havens en spoorgoederenvervoerders dient ILT tijdelijk extra middelen te krijgen voor de ‘bevorder’ en ‘ontwikkel’ taken. Zij is daarmee in staat om bij te dragen aan een snellere ontwikkeling van een goed Europees regelgevingskader en om bovendien weer sneller werk aan de Europese instantie uit handen te geven. Oftewel, zo’n tijdelijk extra budget is een investering, die zich op vele fronten terugverdient.

Directeur Ad Toet, KNV

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “Extra budget nodig ter voorbereiding op Europese regelgeving spoor”

Paul Lamote|13.05.13|14:05

De Inspectie Leefomgeving en Transport werkt het goederenvervoer per spoor alleen maar tegen. Geen extra budget dus.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.